KAS YRA ATOMINIS KATILAS

KAS YRA ATOMINIS KATILAS

Sekantis elementas, helis, galėtų gerai atlikti lėtintuvo vaidmenį. Jis lengvai prieinamas, bet… dujiniu pavidalu. Helis skystėja žemoje temperatūroje, artimoje absoliutiniam nuliui, ir cheminių junginių nesudaro. Kaip dujos jis netinka būti lėtintuvu, nes jo tankis pernelyg mažas.

Litis yra labai ištroškęs neutronų sugeria juos. Jis taip pat netinka lėtinimui.

Kitas iš eilės elementas periodinėje sistemoje, berilis, — galėtų tikti mūsų tikslui, tačiau didelį jo kiekį sunku gauti, ir, be to, jis pavojingas žmonėms labai nuodingas.

Boras visai netinka: jis labai intensyviai sugeria neutronus.

Pagaliau prieiname reikalingą elementą. Tai anglis. Lengvai gaunama, pigi, nenuodinga. Tačiau ji turi būti chemiškai gryna. Smulkūs „užteršimai“, ypač boro atomų sukeltieji, gali taip intensyviai sugerti neutronus, jog grandinine reakcija jų skaičių didinti pasidaro neįmanoma. Šiuo metu lėtintuvai daromi daugiausia iš grafito.

Žinoma dabar jums yra aiški atominio katilo konstrukcija. Grafitinis kubas — lėtintuvas. Kad neutronai suspėtų sulėtėti ligi energijos, mažesnės už rezonansinę, angos, į kurias įeina ‘urano blokai, išdėstytos viena nuo kitos tam tikrais atstumais.

Kol neutronas, gimęs viename bloke, pasieks kitą, jis tiek nustos savo greičio, jog urano-238 branduoliai jam jau nebebus baisūs.

Dabar pažiūrėkime, kokį vaidmenį atlieka reflektorius (atmušėjas).

Dalis neutronų, gimusių katile. vis dėlto ištrūks iš reaktoriaus laukan. Bet kiekvienas neutronas gali suskaldyti dar vieną urano branduolį, atpalaiduoti dar vieną energijos porciją.

Tokie nuostoliai yra aiškiai nenaudingi. Todėl katilas yra apgaubiamas storu atmušėjo sluoksniu. Atmušėjo atomų uždavinys— sustumti atgal į katilo vidų išlekiančius iš jo neutronus. Todėl jis daromas iš tos pačios medžiagos, kaip ir lėtintuvas. Juk jų uždaviniai, iš esmės, analogiški.

KAS YRA ATOMINIS KATILAS I DALIS

KAS YRA ATOMINIS KATILAS II DALIS

KAS YRA ATOMINIS KATILAS III DALIS

KAS YRA ATOMINIS KATILAS IV DALIS

Komentarai išjungti.