Kov 9, 2022
171 Views
Komentavimas išjungtas įraše Pagrindinės CASE sistemos dalys

Pagrindinės CASE sistemos dalys

Written by

3. CASE sistemos

Kompiuterizuotos IS projektuotojo darbo vietos programinė įranga vadinama CASE {Computer Aided System Engineering) sistema – tai IS inžinerijos programų paketas. CASE sistemos yra stambios programų sistemos, kurios skirtos informacijos sistemų projektavimo darbams kompiuterizuoti. Visos CASE sistemos sukurtos konkretaus IS inžinerijos metodo pagrindu.

Tipinė IS kompiuterizuoto projektavimo aplinka – CASE sistemos architektūra pateikta CASE sistemos architektūros schema paveiksle.

Pagrindinės CASE sistemos dalys:

Viena svarbiausių CASE sistemos dalių – projektinių sprendimų saugykla (Repository). CASE priemonė saugykla yra specializuota duomenų bazė, kurioje talpinama visa informacija, surenkama ir sukuriama IS kūrimo metu: nuo veiklos srities analizės duomenų iki sugeneruotų IS taikomųjų uždavinių programų tekstų. Kita svarbi dalis -grafinė vartotojų sąsaja, t.y. grafinių redaktorių rinkinys, kuris skirtas kurti IS projektavimo etapuose naudojamus modelius (veiklos procesų, vartotojo poreikių, IS projekto dalių). Trečia svarbi dalis – įvairios paskirties generatoriai, kurie generuoja ataskaitas bei programų išeities tekstus. Kitos CASE sistemų dalys yra projekto valdymų priemonės, testavimo, versijų kontrolės, atvirkštinės inžinerijos priemonės.

CASE sistemą sudaro programinių priemonių visuma, kurios apima visus reikalingus veiksmus, kuriuos turi atlikti IS projektuotojas, kurdamas naujos IS projektą. CASE sistemose yra priemonės, kurios įgalina pertvarkyti ir seniau veikiančią IS, taikant atvirkštinės inžinerijos (Revers Engineering) metodus.

Vykdant seniau sukurtos ir pertvarkomos IS reinžineriją, pirmuoju žingsniu esamos IS kodas ir duomenų bazės loginė struktūra atvaizduojami grafiniais modeliais. Tai ir yra tai atvirkštinės inžinerijos etapas – CASE sistema pagal IS kodą sukuria grafinius modelius, specifikuojančius esamą IS. Taip gaunamas esamos IS modelis. Po to šis esamos IS grafinis modelis koreguojamas, papildomas naujais IS plėtros sprendimais – tai tiesioginės inžinerijos etapas. Taip sukonstruojamas naujos IS projektas, kuris yra realizuojamas. Šie du stambūs etapai kartu (atvirkštinės inžinerijos etapas ir tiesioginės inžinerijos etapas) yra vadinami IS reinžineriją.

Viena iš pagrindinių CASE sistemų klasifikacijų sudaryta pagal IS kūrimo gyvavimo ciklo kompiuterizavimo būdą:

1.  Atskirus IS gyvavimo ciklo etapus kompiuterizuojančios CASE priemonės.

2.  Visą IS GC kompiuterizuojančios CASE sistemos, pavyzdžiui, Oracle Designer/2000 sistema.

3.  Pažangios, išvystytos CASE priemonės. Apima veiklos proceso reinžinerijos (BPR) ir IS inžinerijos modelius ir programų generatorius; pavyzdžiui, Provision Workbench sistema.

Žinomi tokie CASE sistemų privalumai:

1)  Didina IS kūrimo našumą, nes modeliavimas palengvina sistemų analitikui suvokti problemą ir organizacijos veiklos ypatumus.

2)  Vizualizuoja JAD seminaro rezultatus – veiklos modelius ir informacinių poreikių specifikacijas, todėl pagerina vartotojo ir IS profesionalų tarpusavio supratimą.

3)  Generuoja IS prototipą ir dar labiau pagerina vartotojo reikalavimų specifikavimą.

4)  Labai pagerina IS projektavimo pakeitimus, vystymą, tobulinimą. CASE sistemų aplinkoje lengviau tikrinti projektinius sprendimus ir keisti juos

CASE sistemų atsiradimas susijęs su IS inžinerijos metodų atsiradimu. CASE priemonės turi išvystytą grafinį interfeisą, skirtą veiklos srities analitikui, IS projektuotojui ir programuotojui. IS projektas aprašomas specializuotų grafinių modelių rinkiniu, kurių pagrindu yra generuojamos duomenų bazės specifikacijos ir taikomųjų programų kodas (išeities tekstas pasirinkta programavimo kalba, pavyzdžiui, Visual Basic, C++ ar kita). Programos kodo generavimas padeda išvengti programavimo klaidų.

CASE sistemos turi ir tam tikrų trūkumų. CASE sistemos yra sudėtingos ir brangios. Brangios yra pačios CASE sistemos, o taip pat jų instaliavimas ir vartotojų apmokymas.

Šiandien IT rinkoje yra daug įvairių CASE sistemų, jų skaičius viršija penkiasdešimt. Pateikiame keletą konkrečių CASE priemonių pavadinimų: ORACLE Designer 2000, Provision Workbench, Magic Draw, System Architect, Rational Rose, Enterprise Architect ir kitos.

Article Categories:
Kompiuteriai

Comments are closed.