Rgs 29, 2021
262 Views
Komentavimas išjungtas įraše Saugus eismas Vokietijos gatvėse

Saugus eismas Vokietijos gatvėse

Written by

Dega raudonas šviesoforo signalas, pėstieji net naktį žingsnio nežengs važiuojamąją kelio dalį. Ne kartą teko matyti, kaip vėlai naktį. lyjant tuščioje gatvėje pėstieji kantriai laukia žalio signalo. Tačiau ir vairuotojai nereguliuojamose, sankryžose sustoja ir rankos mostu kviečia pėsčiuosius pereiti gatvę, net jei praeivis būna tik vienas.

VDR automobilistai važinėja greitai, bet tiksliai laikosi eismo taisyklių, visų kelio ženklų nurodymų. Važinėdamas greitkeliais ir miestų gatvėmis niekur;. nepamatysi, kad kas nors pervažiuotų ištisinę liniją, pažeistų pirmumo teisę nereguliuojamoje sankryžoje.

Judėjimo greitis VDR miestuose ir užmiestyje nevienodas. Miestuose leidžiama važiuoti 50 km/h, keliuose — 90 km/h, greitkeliuose — 100 km/h.

Eismo policija VDR kontroliuoja vairuotojų mokyklų darbą nuo pat pirmųjų pamokų, tikrina dėstomo kokybę. Be to, vairavimo instruktoriai — didesnę patirti turintys vairuotojai bet yra baigę ir specialius mokslus.

VDR vairuotojai pažymėjimuose vežiojasi specialias korteles, kuriose atspaudėliais pažymima, kiek paskaitų ir pratybų jis lankė per metus. Jeigu jų vairuotojas lankė mažai ar apskritai tokios kortelės eismo policininkas gali suabejoti jo žiniomis.

Eismo policija ir papildomai moko vairuotojus. Pirmiausia, žinoma, skaitomos paskaitos. Be to, dažnai gatvėje prie avarijoje nukentėjusio automobilio eismo policininkas aiškina, kodėl ši nelaimė įvyko, kaip buvo galima jos išvengti. Dažnai specialiose aikštelėse demonstruojamas automobilio vairavimo menas slidžiame kelyje, patariama, kaip turėtų saugotis mašinos pėstysis stabdymo keliui pailgėjus. Viešose vietose galima pamatyti tyčia paliktą sudaužytą automobilį visuomenei perspėti. Atlikus socialinę akcija automobiliai priduodami metalo laužą arba parduodami supirkėjams, kurie pasiūlys automobiliu supirkimas kainos.

Mokyklų programos skiria per mėnesį ne mažiau kaip dvi valandas, kurių metu moksleiviai mokomi elgtis gatvėse ir keliuose. Užklasinėje veikloje pedagogams talkininkauja tėvai, saugaus eismo specialistai.

Yra VDR mokyklose ir locmanų — jaunųjų eismo inspektorių. Tai vyresniųjų klasių, moksleiviai, dėvintys specialią uniformą. Jų pareiga ir teisė — palydėti jaunesniuosius mokinius namus, kai kur net pristabdyti automobilių eismą, kad moksleiviai galėtų saugiai pereiti gatvę. Nuolat vyksta varžybos dėl ženklelio „auksinis vienetas”. Gatvėse vaikai stebi vieni kitus, o svarbiausias žodis čia priklauso locmanams, kuriuos šefuoja eismo policija.

Saugaus eismo propaganda VDR yra išradinga, lanksti. Ji pasiekia ir vaikus, ir suaugusius.

Article Categories:
AUTO

Comments are closed.