Šokis Jievaro tiltas

Šokis Jievaro tiltas

Naujametiniai žaidimai, dar kitaip vadinami adventiniais, pasižymi ramumu, santūrumu. Jie pagristi paprastu vaikščiojimu, susikabinus rankomis ir sudarant kolonas, ratelius, grandines. Dalis žaidėjų sudaro figūras, primenančias tiltą, o kita dalis turi pro tą tiltą praeiti. šiame žaidime labai kukliai parodoma pasirinkimo sau poros mintis, parodyta simpatija gražiems ir darbštiems. Iš to aiškiai matyti, kad tai anaiptol nieko bendro neturintis su religija žaidimas. Priešingai, tai pažangus anų laikų reiškinys, tai liaudies surasta forma, kuria jaunimas galėjo šiek tiek pasilinksminti, ypatingai draudžiamu linksmintis laikotarpiu — advento metu — ir padaryti nedidelę užuominą piršlyboms, kurios paprastai prasidėdavo po Naujųjų Metų;

Žaidimo melodija — 8 taktų. Metras — 2/4. Tempas vidutiniškas, santūrus.

Žaidimas atliekamas paprastuoju žingsniu, kuris yra ramus, neaukštas, pagal reikalą platesnis ar siauresnis. Kojų taukštai kelti nereikia, tačiau ir žeme nevilkti. Liemuo tiesus, galva pasukta judėjimo kryptimi. Per vieną muzikos taktą padaromi du paprastieji žingsniai, taigi per vieną posmą — 16. Nuotaika žvali.

ŠOKIO APRAŠYMAS

Visi žaidėjai sustoja į dvi eiles scenos gilumoje: kiekvienoje eilėje po aštuonis žaidėjus. Kiekvienos eilės viduryje yra keturios merginos, o iš šonų du vyrai (1 pieš.). Eilėse žaidėjas nuo žaidėjo nutolęs tiek, kad žaidėjai galėtų susikabinti vienoje eilėje rankomis virš alkūnių, o eilė nuo eilės nutolusi: tiek, kad antroje eilėje stovintieji žaidėjai ištiestomis rankomis galėtų pasiekti pirmoje eilėje stovinčių žaidėjų pečius. Visų rankos nuleistos žemyn.

Pradėdamos dainuoti, merginos susikabina eilėse rankomis virš alkūnių. Pirmosios eilės kraštinės merginos laisvosiomis išorinėmis rankomis paima už sijono, o antrosios eilės kraštinės merginos laisvąsias rankas uždeda ant pirmosios eilės kraštinių merginų išorinio peties. Taip susikabinusios, merginos dainuodamos eina šešiolika paprastųjų žingsnių į prieki ir nueina apie 8-10 m (2 pieš.). Posmo pabaigoje (šešiolikto žingsnio metu) merginos paleidžia rankas ir apsisuka per dešini petį veidu į scenos gilumą. Apsisukusios vėl susikabina eilėse rankomis virš alkūnių. Po apsisukimo paima už sijonų kitos dvi kraštinės merginos (tos, kurios šiuo metu yra labiau gilumoje), o joms ant išorinių pečių uždeda išorines rankas kitos kraštinės merginos (tos, kurios yra arčiau žiūrovų).

Tuo metu vyrai, merginoms pradedant dainuoti, susikabina šonuose kolonomis po keturis, panašiai kaip merginos. Jie kiek-viename šone porose susikabina rankomis virš alkūnių., Pirmųjų (priekyje stovinčių) porų laisvosios kraštinės vyrų rankos ant klubų, o antrųjų porų vyrai laisvąsias kraštines rankas uždeda ant priekyje stovinčios poros vyrų išorinių pečių. Vyrai taip susikabina visi iš karto ir tuo pat metu pradeda svyruoti šonus. Svyruoja lėtai, po vieną kartą kas taktas. Pirmiausia abi vyrų, kolonos svyra dešinėn, paskui kairėn. Per šį pirmąjį posmą aštuoni pasvirimai pakaitomis į vieną ir į kitą pusę. Svyrant dešinėn, reikia perkelti visą kūno svori ant dešinės kojos, o svyrant kairėn ant kairės. Galvos į šonus nepasukti, o žiūrėti tiesiai.

Mergaitės su šokių bateliais grįžta į gilumą, į tą vietą, iš kurios pradėjo žaidimą, o posmo pabaigoje (16 žingsnio metu) vėl pasileidžia rankomis ir, apsisukusios per dešinį petį, vėl susikabina rankomis virš alkūnių. Pirmosios eilės kraštinės merginos išorinėmis rankomis paima už sijonų, o antrosios eilės kraštinės merginos laisvąsias išorines rankas uždeda ant pirmosios eilės kraštinių merginų išorinių pečių. Šio posmo pabaigoje merginų kolona, susikabinusi taip, kaip žaidimo pradžioje, atsiranda veidu į žiūrovus.

Tuo metu abi vyrų kolonos eina šešiolika žingsnių tiesiai pirmyn į žiūrovų pusę ligi tos pačios vietos, ligi kurios buvo nuėjusios merginos (3 pieš.). Šešiolikto žingsnio metu vyrai taip pat pasileidžia rankomis ir, apsisukę per dešinį petį, vėl susikabina kolonose tokiu pat būdu, tik su tuo skirtumu, kad vyrų kolonų priekyje atsiranda kiti vyrai. Po apsisukimo deda ant klubų laisvąsias rankas tie vyrai, kurie yra ketvertukų priekyje, o ant jų išorinių pečių laisvąsias kraštines rankas uždeda kiti vyrai. Šio posmo pačioje pabaigoje merginų kolona yra scenos gilumoje viduryje, veidu į žiūrovus, o vyrų kolonos-priekyje — šonuose, nugara žiūrovus (4 pieš.).

Komentarai išjungti.