Spa 22, 2023
152 Views
Komentavimas išjungtas įraše Beselio (menzulos pasukimų) būdas

Beselio (menzulos pasukimų) būdas

Written by

Beselio (menzulos pasukimų) būdas. Menzula statoma nustatomajame taške P, kurio plane nėra. Todėl menzula centruojama ir tik apytiksliai. Kipregelio liniuotė pridedama prie linijos ca ir, pasukant menzulą, vizuojama į atraminį tašką A. Nejudinant menzulos, per tašką c vizuojama į „(turinį tašką B ir pagal kipregelio liniuote planšetėje brėžiama

Paskui kipregelio liniuotė vėl pridedama prie linijos ac ir, pasukant planšetę, kipregeliu vizuojama į tašką C. Nejudinant planšetės, per tašką a dar kartą vizuojama į vidurinį tašką B ir brėžiama linija 2. Nubrėžtų linijų sankirtoje gaunamas pagalbinis taškas z. Linija zb yra menzulos orientavimo kryptis. Šioje linijoje yra ir ieškomasis taškas p.

Dabar planšetė galutinai orientuojama pagal liniją zb vizuojant kipregeliu į tašką B. Taško p padėtis plane randama šoninės sankirtos būdu, vizuojant kipregeliu paeiliui per taškus a ir 0 į atraminius taškus A bei C ir brėžiant linijas. Visos trys linijos turi susikirsti Viename taške. Papildomai tikrinama brėžiant kryptį į ketvirtąjį tašką. Centravimo šakute taškas p centruojamas į žemę ir paženklinamas kuolu.

Jei per taškus a ir c nubrėžtos linijos susikerta už planšetės ribų, tai, norint gauti tašką 2, brėžiama panaši figura dalijant kraštines ab ir cb pusiau arba į tris bei keturias dalis (taškai k ir Z).

Ieškant taško P altitudės kipregeliu išmatuojami aukščių skirtumai atramos taškų A, B ir C atžvilgiu. Jei altitudžių skirtumai ne didesni kaip 4 cm 100 metrų atstumui, tai skaičiuojamas aritmetinis vidurkis.

Bolotovo metodas. Ieškant taško P padėties plane ant menzulinės planšetės laikinai pritvirtinamas skaidrios kalkės ar lavsano lapas, kuriame atramos taškų a, b, c ir d atžvilgiu apytiksliai paženklinamas taškas p*. Pridėjus prie šio taško kipregelio liniuote, vizuojama paeiliui į visus atramos taškus A, B, C ir D ir brėžiamos kryptys. Paskui skaidrės lapas su nubrėžtomis kryptimis padedamas ant planšetės taip, kad visos kryptys eitų per atitinkamus taškus. Krypčių viršūnės taškas dūriu paženklinamas planšetėje. Tai ir yra taško padėtis. Šio metodo ypatybė ta, kad, sprendžiant uždavinį, iš karto panaudojamos visos kryptys (daugiau kaip trys atramos taškai).

Article Categories:
Matavimai

Comments are closed.