Bir 28, 2021
86 Views
Komentavimas išjungtas įraše JAD (Joint Application Development) metodas

JAD (Joint Application Development) metodas

Written by

JAD (Joint Application Development)- tai IS kūrimo būdas, kai kartu su vartotoju aptariami visi IS kūrimo klausimai. IS kūrimo darbas pradedamas seminaru (pageidautina 2-4 dienų), kuriame dalyvauja organizacijos ekspertai ir IS projektuotojai. Seminaro tikslas -suformuoti bendrą nuomonę apie tai, ką tikslinga kompiuterizuoti, sudaryti reikalavimų IS specifikacijas. JAD rezultatai yra gerai apgalvoti vartotojo reikalavimai, kuriuos vėliau nedaug tenka taisyti, tai sutaupo daug laiko.

Samdos metodas

Samdos metodas -tai IS nuoma {Outsourcing). Firma numato kitą firmą, kad atliktų konkrečią operaciją. Informacinių technologijų srityje gali būti nuomojamos duomenų bazės (DB) valdymo sistemos, techninė įranga ir kt. Komponentai. Taip organizacija gali sudaryti sutartis. Taip gali būti pigiau, bet firmos, kurios nori konkurencinio pirmavimo, reikia turėti savo originalią programinę įrangą, t.y. – nenuomuotą. Nes nuomos atveju naudos standartinę programinę įrangą. Bet nuomoj ant nereikalingas didelis IS skyrius ir taip sutaupomi pinigai. Yra gana sunku rasti patikimą partnerį, kuris teikia kompiuterizuotas paslaugas.

Greitas IS kūrimas – RAD metodas

RAD metodas (angį. Rapid Application Developmeni) – tai greitas IS kūrimas. Šis metodas atsirado išsivysčius kompiuterizuotos IS inžinerijos priemonėms. Metodas pasiteisina kuriant tokias IS, kuriose labai svarbi yra vartotojo sąsaja. Dar RAD metodas naudojamos modernizuojant senąsias IS. Dirbant RAD metodu, naudojamos specialus RAD programų paketas. Pagrindinės RAD paketų dalys:

1)  Grafinės vartotojo sąsajos (GUI) kūrimo priemonės, tai vartotojo sąsajos su IS langų, kurie skirti įvesti ar išvesti informaciją, kūrimo redaktorius;

2)  Pakartotino naudojimo komponentai, iš kurių konstruojamos taikomosios programos;

3)  Standartinių objektų ar modelių kūrimo bibliotekos;

4)  Kodo generatorius, kuris pagal sukurtas ekranų formas generuoja programas, kurios gali būti vykdomos, ir tada gauti veikiančią sistemą;

5)  Programavimo kalbos, kurių pagrindu sudaryti RAD paketai. Šios kalbos paprastai yra Visual Basic, Pascal, C++.

Tokia RAD paketų sudėtis sudaro integruotą kūrimo aplinką {IDE – lntegrated Development Environment). IS kūrimas RAD metodu yra panašus į prototipų kūrimo metodą. Projektuotojas bendrauja su vartotoju intensyviai, t.y. iteratyviai – pateikia vartotojui vis naujus patobulintus IS variantus ir tai daro greitai. Be to, projektuotojas lygiagrečiai vysto visas sistemos dalis, nes naudoja atitinkamas kompiuterizuotas IS kūrimo priemones. Tačiau RAD metodas netinka uždaviniams, kuriuose yra daug skaičiavimų, pavyzdžiui, finansiniams uždaviniams, inžineriniams uždaviniams kompiuterizuoti.

Article Categories:
Kompiuteriai

Comments are closed.