Pagal
Žyma: šviesos spindulys

KAS YRA MIRAŽAS?

KAS YRA MIRAŽAS?

Mes žinome, kad šviesos spindulys, pereidamas iš vienos aplinkos į kitą, lūžta, t. y. keičia savo sklidimo krypti. Spinduliui pereinant iš oro į vandenį, lūžimo kampas yra mažesnis, negu kritimo kampas. Jeigu spindulys eina priešinga kryptimi, t. y. iš vandens į orą, lūžimo kampas bus didesnis už kritimo kampą. Kritimo kampą, kuriam esant lūžimo kampas f3 yra 90°, vadiname ribiniu kampu. Jeigu spindulį mesime didesniu kritimo kampu, tai šviesos spindulys ne luš, bet atsispindės nuo ribinio paviršiaus, kaip nuo veidrodžio….

Daugiau Daugiau