Pagal
Tag: prototipai

IŠ KUR ATSIRADO MUZIKA?

IŠ KUR ATSIRADO MUZIKA?

Muzika atsiradusi taip seniai ir taip tvirtai susijusi su žmogaus gyvenimu, jog rasti jos ištakas beveik neįmanoma. Žmonės, nagrinėjantieji muzikos kilmės klausimą (o šia tema parašyta daug tomų), iškelia tik hipotezes. Daugelis mokslininkų, kurie tyrinėja dabartinių menkiausiai išsivysčiusių tautų muziką, padarė išvadą, kad Europos muzika turėjo pereiti tokias pat stadijas. Net tarp primityviausių tautų, gyvenančių tolimiausiuose žemynuose ir pačioje miškų tankmėje. nerasime tokių, kurios neturėtų savo muzikos. Aišku tik viena: muzika ne iš karto tapo menu, šią funkciją ji įgavo…

Daugiau Daugiau