Lap 29, 2020
569 Views
Komentavimas išjungtas įraše IŠ KUR ATSIRADO MUZIKA?

IŠ KUR ATSIRADO MUZIKA?

Written by

Muzika atsiradusi taip seniai ir taip tvirtai susijusi su žmogaus gyvenimu, jog rasti jos ištakas beveik neįmanoma. Žmonės, nagrinėjantieji muzikos kilmės klausimą (o šia tema parašyta daug tomų), iškelia tik hipotezes. Daugelis mokslininkų, kurie tyrinėja dabartinių menkiausiai išsivysčiusių tautų muziką, padarė išvadą, kad Europos muzika turėjo pereiti tokias pat stadijas. Net tarp primityviausių tautų, gyvenančių
tolimiausiuose žemynuose ir pačioje miškų tankmėje. nerasime tokių, kurios neturėtų savo muzikos. Aišku tik viena: muzika ne iš karto tapo menu, šią funkciją ji įgavo žymiai vėliau. Muzika atsirasdavo betarpiškai su darbu, persipindavo su darbo procesu. Paskiau ji įsiterpė į religines apeigas.

Pirmos, primityviausios „dainos“ buvo darbo dainos, 0 paskiau jos tapo ir magiškais užkeikimais. Pirmieji muzikos instrumentai buvo laikomi šventais, ir jiems buvo aukojamos aukos. Muzika, dainavimas ir šokiai sudarė neišardomą visumą ir buvo su Saulės ir gamtos jėgų kultu susijusių religinių apeigų dalis. Šia forma pirmykščių tautų muzika vystėsi ilgus amžius. lėtai, bet atkakliai tobulėdama. Dainavimas išreikšdavo ne tik darbo ir gamtos jėgų kultą, bet ir vis sudėtingesnius žmonių jausmus. Dainos būdavo vis skirtingesnės viena nuo kitos, atsirasdavo nauji jų žanrai, pavyzdžiui, karo, meilės, gedulo ir kitos dainos. „Atsirasdavo nauji instrumentai.

Pagaliau senovės Egipto, Mezopotamijos, o paskiau Graikijos ir Romos muzika pasidarė viena iš meno šakų ir toliau jau vystėsi kaip menas.

KOKS MUZIKOS INSTRUMENTAS SENIAUSIAS?

Sunku tiksliai atsakyti į šį klausimą. Istoriniai šaltiniai mums duoda daug pavadinimų ir aprašo daug instrumentų, kuriais kadaise naudojosi žmonės. Tačiau neįmanoma net apytikriai nustatyti kiekvieno iš jų atsiradimo laiką. Matyti, prie seniausiųjų tenka priskirti mušamųjų instrumentų prototipus; kulto apeigoms buvo naudojamos įvairios tarškynės, pavyzdžiui, ant virvutės suvertos ankštys ir grūdai, išskobtas moliūgas, pripiltas akmenėlių. Kiek vėliau atsirado šiandieninių būgnų pirmtakai jie buvo daromi iš medžio arba molio ir aptraukiami oda. Tik ankstesniame pirmykščių tautų vystymosi etape pradėta naudoti žolės arba medžio dūdelės šiandieninių fleitų prototipai. taip pat įvairios formos medžio, rago ir kriauklių dūdos.

Article Categories:
Įdomybės

Comments are closed.