Montuoti plokštes, lietui lyjant, DRAUDŽIAMA

Laiptai.

AAB ”ZABUDOVA” laiptų pakopos – tai armuotos blokinės pakopos iš akytojo betono.

Naudojant įvairių tipų pakopas, galima surinkti bet kurios formos laiptus tiek tiesiais, tiek ir sraigtiniais laiptatakiais .

Pakopos mūrijamos laiptinės ertmėje. Laiptai ilginami tuo pat metu, kaip ir statomas aukštas, ir iškart yra parengti eksploatacijai. Laiptus galima įrenginėti ir vėliau jau suformuotuose laiptinių ertmėse.

Pakopas galima dengti bet kuria įprastine danga (pvz. medžiu, natūraliu akmeniu, keraminėmis plytelėmis ir pan.)

Perdengimų plokščių montavimas.

Montuoti plokštes, lietui lyjant, DRAUDŽIAMA

Plokštes perversti reikia ant lygaus kieto pagrindo ant medinių tarpiklių 100×140 mm dviem mediniais cilindriniais segmentais. Plokštės perverčiamos šia tvarka:Juostą, sutvirtinančią plokščių paketą, reikia perkirpti metalo žirklėmis; Plokštės pakete atstumiamos per medinės svirties pervertimui storį;Priglausti prie plokštės medinius segmentus;Medinėmis svirtimis perversti plokštes į horizontalią padėtį. Tuo metu būtina apsidrausti, kad plokštė staigiai nenugriūtų.Pavertus plokštę, būtina ją užfiksuoti horizontalioje padėtyje.Apžiūrėti plokštes iš išorės, ar nėra griovelių struktūros pažeidimų (įtrūkimai, nuskilimai ir pan.)

Esant griovelių defektams, plokštę kabinti ir montuoti reikia traversa, pavaizduotoje. Ja rekomenduojama montuoti ir visas plokštes, išskyrus kraštines ašines.

Rulete paženklinti plokštės centrą ir kabinti tiksliai per traversos ir plokštės centrą.Kraštinių plokščių montavimui parenkamos plokštės, kuriose nėra griovelių struktūros defektų. Montuojama savaime prisispaudžiančia traversa..Plokščių kabinimo ir montavimo savaime prisispaudžiančia traversa tvarka.Traversa centruojama išilgai ir skersai. 4 nustumiamaisiais sraigtais traversa išvedama vertikalia kryptimi. Šoniniai veržtuvai turi pataikyti į atitinkamas plokštės išdrožas. Plokštė užveržiama šoniniais veržtuvais iki atramos. Sumontuojamos apsauginės grandinės. Po to nuimamas greiferinis užraktas. Patikrinus, ar šoniniai veržtuvai teisingai pataikė į išdrožas, plokštė bandymui pakeliama į ne didesnį nei 10 cm aukštį ir išlaikoma ne trumpiau, nei 5 minutes.

Atlikus išvardintas operacijas, plokštę kelti ir montuoti.Plokštė montuojama ant išlygintos sienos ant šviežiai užtepto klijinio mišinio, arba ant cemento ir smėlio skiedinio, jei klojama ant plytų mūro.

Iš pradžių plokštė montuojama per 5-7 cm atstumą nuo anksčiau sumontuotos plokštės. Plokštė neatkabinta išlaikoma ne mažiau, kaip 3 minutes. Po išlaikymo nuimamos apsauginės grandinės ir plokštė, naudojant traversą, montuojama glotniai be tarpelio prie kitos plokštės.Kiek įmanoma reikia vengti tarpinio plokščių saugojimo. To galima pasiekti, jei plokštės tiesiai iš sunkvežimio keliamos į klojimo vietą.Kad būtų apsaugotos nuo atmosferinių kritulių, sumontuotos plokštės apdengiamos polietileno plėvele.Plokštes apkrauti leidžiama, atlikus monolitinę aplinkinę juostą, betonui pasiekus klojinio nuėmimo atsparumą ir pakėlus sienas virš perdenginio lygio daugiau, nei per 1 m.Padėklus su akytaisiais blokais dėlioti ant centrinės laikančiosios sienos.Akytojo betono plokščių užtikrintas sukibimas su sunkiuoju apjuosiančiojo kontūro betonu (monolitinimui naudojamo betono klasė turi būti ne žemesnė, nei B 15) ir siūlių skiediniu pasiekiamas, užšiurkštinant galines plokštumas ir kraštinių plokščių šonus juos mechaniškai apdorojant plieniniais šepečiais, po to paviršius nupučiat suspaustu oru, kad pašalinus susidariusias dulkes. Drėkinti šonines ir galines plokštumas DRAUDŽIAMA.Plokščių rėmimosi į laikančiąsias sienas gylis – 100 – 150 cm. Plokščių šoninės plokštumos užtraukiamos ant sienos per 20-50 mmArmatūros karkasų šakas jungti reikia Г formos strypais, suvirinant lanku.Monolitinamose tarpplokštinėse siūlėse reikia numatyti konstrukcinį armavimą pavieniais 6-8 mm skersmens strypais AIII su atlenkimais galuose.Gaubiamųjų kontūrų kampinėse zonose turi būti numatytas netiesioginis atšakų armavimas U formos suvirinamuoju tinklu.Gaubiamojo kontūro atšakų T formos jungiamos.

Denginio plokščių montavimas

Akytojo betono plokštėmis galima dengti tiek horizontalius, tiek ir pasvirus denginio ruožus, naudojamus kaip pagrindas stoguiDenginio plokštės klojamos ant laikančiųjų išorinių ir vidinių sienų iš akytojo betono blokų, kaip pavaizduota 42 pav.

Angų denginyje sudarymui tuo pat metu montuojami specialūs plieno elementai.

APDAILOS DARBAI

Paklojus visas denginio plokštes, klojamas monolitinis gaubiamasis kontūras pagal tuos pačius reikalavimus, kaip ir perdenginio plokštėms.Po to ant denginio plokščių įrengiama stogo konstrukcija.

Patiko? Pasidalink

Įrankiai akytojo betono blokams apdoroti

Įrankiai akytojo betono blokams apdoroti.

1. Oblius galimiems nelygumams mūrijant išlyginti.

2. Maišyklė skiediniui ruošti (be to, būtina turėti rankinį elektrinį gręžtuvą ir plastmasinį kibirą).

3. Ženklinimo kampuotis pjaustymui.

4. Pjūklas fasoninėms dalims pjaustyti.

5. Guminis arba medinis plaktukas blokų padėčiai išlyginti.

6. Įvairaus pločio mentelės skiediniui tepti plonu sluoksniu.

AAB “Hebel” akytojo betono gaminius galima pjaustyti, gręžti ir frezuoti lengviau, nei medį. Parenkamąsias įdėtines detales galima supjaustyti, naudojant rankinį pjūklą ir kampainį arba elektrinį pjūklą. Angos elektros lizdams, jungikliams išgręžiamos. Grioveliai laidams išpjaunami rankiniu būdu arba elektrine freza.

1.Trintuvė galimiems sienų nelygumams išlyginti.

2.Įrankiai išpjovoms.

3.Elektros gręžtuvas angų jungikliams ir lizdams gręžti.

Mūrijimo darbai.

Gerai parengta statybos aikštelė (privažiuojamieji keliai, darbo aikštelės, sandėliai ir transporto priemonės) yra geriausia prielaida greitai ir racionaliai statybos eigai.Blokai, kiek įmanoma, turi būti iš anksto išdėstyti tiesiog aikštelėje.Jei būtinai reikia laikino sandėlio, jam parenkama lygi ir sausa aikštelė. Laikinai saugoti padėklus su blokais būtina krano (autokrautuvo) judėjimo zonoje.

Saugumo technika.

Būtina laikytis saugos taisyklių, laikytis Valstybinės priežiūros reikalavimų, be to visų įprastinių saugos priemonių.Naudojant traversą, perkelti padėklą su blokais į mūrijimo vietą.

Perkirpti pakavimo juostą metalo žirklėmis.Akytojo betono blokai mūrijami klijiniu skiediniu sauso mišinio Nr.118 pagrindu. Siūlės storis turi neviršyti 2-3 mm. Leidžiama mūryti blokus iš akytojo betono cemento ir smėlio skiediniu pagal SN 290 tačiau šiuo atveju siūlės storis yra 10-20 mm, o tai sumažina sienos šiluminę varžą. Naudojant paprastą mūrijimo skiedinį, esat sausam orui, būtinas parengiamasis sudrėkinimas.Pirmosios eilės pradžioje išdėstomi kampiniai blokai:

Prieš mūrijant pirmąją blokų eilę, būtina užtikrinti jos hidroizoliaciją .Visi pirmosios eilės blokai sudedami ant cemento ir smėlio skiedinio santykiu 1:3.Pirmosios eilės blokų šoninės briaunos dedamos ant klijinio skiedinio sauso mišinio Nr.118 pagrindu ..Mūrijant pirmąją blokų eilę būtina dirbti ypač rūpestingai. Ši eilė yra ”pamatas” visoms kitos eilėms.Sumūrijus pirmąją eilę, būtina obliumi pašalinti visus nelygumus, po to reikia nušluoti dulkes ir smulkias atskalas.

Ruošiant klijų skiedinį, reikia į plastmasinį kibirą pripilti tiek vandens, kiek nurodyta paruošimo receptūroje (atspausdintoje ant maišo), ir suberti sausą mišinį. Po to išmaišyti maišykle, įtvirtinta elektrogręžtuve, mažomis apsukomis .

Specialia mentele užtepti skiedinį ant vertikaliosios siūlės. Skiedinio konsistencija tinkama, jei jis lengvai ir visa plokštuma išteka pro mentelės dantelius, ir matomos skiedinio vagelės nesusilieja (11 pav.) Mūrijant iš blokų griovėtais šonais ant šonų galima klijų netepti..Kiekvieną uždėtą bloką reikia išlyginti guminiu plaktuku.Kruopščiai sudėjus pirmąją blokų eilę, galima pereiti prie antrosios eilės mūrijimo. Tam reikia užtepti mentele skiedinį ant horizontaliosios siūlės.Iš siūlės ištekėjusius klijus reikia ne užtrinti, o pašalinti mentele .

Sąramų montavimas.

Juostą, sutvirtinančią sijinių sąramų paketą arba U formos sąramų padėklą, reikia perkirpti metalo žirklėmis.Sijinės sąramos projektinę padėtį atitinka ženklas .

Sijinės sąramos turi būti montuojamos, naudojant traversą arba rankiniu būdu (24 pav.)Sąrama mūrijama skiediniu arba specialiu klijiniu mišiniu.Atraminės dalies gylis turi būti iš kiekvienos pusės ne mažesnis, kaip 20 cm.

Pjaustyti sąramas DRAUDŽIAMA.

1-akytojo betono blokai

2-U formos blokai

3-klojinys

4-sunkusis betonas

5-armatūros karkasas

Įrengiant U formos sąramas virš lango ar durų anga, turi būti padarytas klojinys (25 pav.) Po to būtina uždėti U formos blokai. Tuomet storesnioji šoninė U formos sienelė turi būti išorėje. Reikia atsižvelgti į tai, kad U formos blokai kiekvienoje angos pusėje turi būti užleisti ant sienos ne mažiau, kaip 25 cm.Įstatyti armatūros karkasą į U formos sąramos įdubą.Užpilti įdubą sunkiuoju betonu.Sunkųjį betoną būtina sutankinti perkasant.

Patiko? Pasidalink

Akytojo betono blokeliai. vis labiau populiarėja tiek Lietuvoje, tiek Europoje

Akytojo betono blokeliai. vis labiau populiarėja tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Akytbetonio blokeliai yra masyvus, bet lengvi ir tvirti lyg akmuo. Tai lengvai apdorojama, bei ekologiškai švari medžiaga. Pagal ekologiškumą akytbetonis užima antrą vietą po medienos. Vienas iš privalumų toks, kad akytojo betono blokeliai sulaiko ir akumulioja šilumą, todėl žiemą šilumos nuostaliai mažėja, o vasarą patalpos neįkaista.

Sausi statybiniai mišiniai gaminami naudojant Suomijos firmos “Parteck Concrete Engineering Ltd.” įrengimus. Jų kokybė, techniniai bei ekonominiai rodikliai atitinka aukščiausio lygio standartus. Mišiniams naudojami firmų “Wacker”, “Agualan” ir “Dow” specialūs priedai, kurie žymiai pagerina mišinių—savybes.

Lietuvoje paplitusios betoninės čerpės yra ekologiškai švarus gaminys. Betoninės čerpės tinka tiek naujiems, tiek rekonstruojamiems stogams. Mūsų čerpės atlaiko net 150 užšalimo ciklų. Čerpės gerai izolioja garsą. Spalvą čerpėms suteikia pigmentai, susidedantys iš metalų oksidų – seniausios žmonijai žinomos—dažymo–medžiagos.-Čerpių—stogai—tarnauja—jau—kelių—kartų–žmonėms.

Vokiečių firmos “Gumbolb Dessau” kalkių gamybos technologija, pagal kurią dirba AB “ZABUDOVA”, atitinkama įranga ir tikslus receptūros laikymasis leidžia užtikrinti aukščiausią kalkių kokybę. Gesintos kalkės yra švarios (be priemaišų, negesintų kalkių grūdelių ir smėlio), ekologiškos, neįgeria vandens.

Techniniai duomenis.

Gaminių iš akytojo betono iš gamtinių medžiagų – kvarcinio smėlio ir kalkių – gamybos technologija buvo žinoma jau pereito amžiaus pabaigoje. Šimtmečių sandūroje ji buvo pagerinta, panaudojus kietinimą garu.

Tai tapo išeities tašku toliau tobulinant statybinę medžiagą su daugeliu porų – akytąjį betoną. Anksčiau vartotas pavadinimas “dujų betonas” jau nebeatitinka šiuolaikinio akytojo betono, kadangi būtinas išsipūtimui vandenilis išgaruoja dar prieš kietinimą garais.

Skiriamoji akytojo betono charakteristika yra daugelis porų ir užpildo grūdų sujungimas hidrauline rišamąja medžiaga.

Akytasis betonas (dujų betonas) buvo gaminamas jau šio šimtmečio pradžioje, tačiau tik vėliau gerinant technologinį procesą pavyko sukurti šiuolaikinį akytąjį betoną. Čia ryškus vaidmuo teko Jozefui Hebeliui. Įdiegus lemiamus patobulinimus, jam pavyko suteikti akytajam betonui visiškai naujas savybes ir tuo padėti pamatus kuriant technologiją firmoje “Hebel”, kuri tapo akytojo betono gamybos įrenginių ir technologijos tiekėja. “Hebel” akytajame betone labai smulkiai sumaltą kvarcinį smėlį rišamoji medžiaga suriša į drebučių pavidalo masę, ir tai užtikrina smėlio grūdelių surišimą. Autoklave iš šios masės susidaro kietas kalcio silikatas, persmelktas milijonų porų.

AAB “Hebel”,akytasis betonas savyje suderina pranašumus, kurių įmanoma pasiekti tiktai esant įvairių medžiagų kombinacijai. Savo poringos struktūros dėka jis tuo pat metu masyvus ir lengvas. Viena vertus, jis tvirtas ir nedegus kaip akmuo, antra vertus – lengvas ir paprastai apdorojamas, kaip medis.

Porose esantis oras suteikia ypatingą šilumos izoliacijos efektą. Taigi, apsauginių konstrukcijų iš akytojo betono šiluminė varža triskart didesnė, nei iš keraminių plytų ir 8 kartus didesnė, nei iš sunkiojo betono. Ypač vertinga tai, kad gaminiai tinka ne tik statyti išorines ir vidines sienoms, bet ir sudaryti dangoms ir perdenginiams, ir tai sumažina viso pastato šilumos nuostolius. AAB ”ZABUDOVA” akytasis betonas yra vienintelė sienų medžiaga Baltarusijos Respublikoje, kuri gali būti naudojama be papildomo apšiltinimo. Pastatų iš akytojo betono eksploatavimo metu išlaidos šildymui sumažėja 25-30 % .

Gaminiams iš akytojo betono naudojama tikslaus pjovimo technika, todėl užtikrinamas didelis gaminių išmatavimų tikslumas. Tikslios gaminių geometrinės charakteristikos suteikia galimybę mūryti, naudojant klijų skiedinį.Tai, kad gaminius iš akytojo betono galima sutapdinti, neleidžia susidaryti “šalčio tilteliams”.

Akytojo betono struktūra suteikia galimybę jį lengvai ir tiksliai pjaustyti pagal išmatavimus, gręžti ir frezuoti, ir tai leidžia spręsti architektūrinės išraiškos klausimus.

Palankaus masės ir tūrio santykio dėka visas statybines konstrukcijas patogu transportuoti ir todėl galima visiškai išnaudoti transporto priemonių galimybes.

Akytasis betonas, pasižymėdamas geromis šilumos izoliacijos savybėmis ir šilumos akumuliacijos galimybėmis, užkerta kelią dideliems šilumos nuostoliams žiemą ir suteikia galimybę išvengti pernelyg didelių temperatūrų vasarą; eliminuoja staigius temperatūros svyravimus patalpose; suteikia galimybę reguliuoti oro drėgnumą kambaryje, sugerdamas ir skleisdamas drėgmę ir tuo padeda susidaryti maloniam mikroklimatui.

Akytasis betonas ne tik sudaro daugybę patogumų, jis dar ir visiškai ekologiškas, t.y. neišskiria toksinių junginių. Kaip rodo atlikti tyrimai, akytojo betono radioaktyvumo lygis daug mažesnis, nei leistinas. Akytojo betono ekologinis koeficientas, TSRS Sveikatos ministerijos duomenimis, yra 2,0 ir nusileidžia tik medžiui (koeficientas 1,0). Galima pateikti pavyzdį, kad keraminių plytų šis koeficientas yra 10,0, o keramzitbetonio – 22,0.

AAB “Hebel” akitasys betonas. Gamyklos produkcija atitinka GOST 21520-76 reikalavimus ir nekenkia aplinkai.

Statant blokuotus gyvenamuosius pastatus, pristatant mansardas ir renovuojant – apšiltinant – senus pastatus, gaminiai iš AAB “Hebel”  akytojo betono patikimai apsaugo nuo gaisro plitimo. Perdenginių plokščių atsparumo ugniai riba (1 val.) ir nulinė ugnies plitimo riba patvirtinta atitinkamais RF VNIIPO bandymais.

Patiko? Pasidalink

Svarbesnieji jungikliai vandeniniams dažams

Jungiklių paskirtis — sausas pigmentų dalelytes sujungti taip, kad susidarytų dažymui tinkamas mišinys, o nudažius ir išdžiūvus — daugiau ar mažiau tvirtas, išoriniams poveikiams atsparus sluoksnis.

Pagal jungiklius, su kuriais pigmentai maišomi, gaunami šie dažai: vandeniniai— kalkiniai, klijiniai ir kt., jie paprastai skiedžiami vandeniu; nevandeniniai aliejiniai, lakiniai arba emaliniai ir kt., jie skiedžiami terpentinu, acetonu ar kuriuo kitu eteriniu skiedikliu.

Pastaruoju metu statybose sienoms ir kitiems paviršiams dažyti pradėta plačiau vartoti emulsinius dažus. Jie gaunami, maišant pigmentus su emulsijomis, sudarytomis iš aliejaus ir vandens ir dar kai kurių priedų: kalkių, klijų, druskos ir pan. Emulsiniai dažai turi gerų privalumų, ypač kad, juos vartojant, galima žymiai sutaupyti pokosto. Tačiau jų paruošimas namų sąlygomis yra, palyginti, sudėtingas.

Prieš dažant emulsiniais dažais visada patariama išvežti buitinę techniką ir senus nenaudojamus baldus.

Svarbesnieji jungikliai vandeniniams dažams

Kalkės — labai svarbi ne tik statybinė rišamoji, bet ir dažomoji medžiaga.

Dažymui labiausiai tinka gesintų, gerai (ne mažiau kaip 3-4 savaites) išsigulėjusių kalkių tešla. Kalkių tešlą atskiedus vandeniu, gaunamas kalkių pienas, kuris naudojamas tinkuotiems paviršiams baltinti, gruntuoti ir kaip jungiklis — spalvotiems dažams ruošti. Tiems pat reikalams gali būti vartojami ir negesintų kalkių milteliai.

Gyvuliniai klijai. Jų yra kelios rūšys: odos klijai, gaminami iš odų ir kailių atliekų, kaulų klijai, gaminami iš nuriebintų kaulų, kremzlių ir panašių maisto pramonės atliekų. Yra dar ir mišrių klijų, gaminamų iš įvairių minėtų medžiagų.

Odos klijai yra geresni, negu kaulų. Juos daugiausia vartoja staliai medžiui klijuoti. Todėl jie dažnai vadinami stalių klijais. Jie tinka ir dažymui. Tačiau šiam reikalui pilnai pakanka ir pigesnių bei prastesnių kaulą klijų, kurie dažnai vadinami dažytojų klijais. Gyvuliniai klijai gali būti plytelėmis, milteliais, smulkiais kampuotais ar apvaliais gabaliukais (kruopomis), žvyneliais, skysčiu (drebučiais).

Odos klijų plytelių briaunos yra aštresnės ir labiau atsikišusios, negu kaulų klijų. Sakoma, kad geri klijai turi būti skaidrūs, šviesūs, bet tai nebūtinas kokybės požymis. Svarbiausia — jie turi būti sausi. Ilgiau drėgname ore pabuvę klijai pūva, pelija ir nustoja rišlumo. Geri sausi klijai laužiant turi trupėti aštriomis blizgančiomis skeveldromis. Kambario temperatūros vandenyje per 24 valandas klijų plytelė neturi sumirkti ir sukristi, o tik, išlaikydama savo formą, išbrinkti.

Iš vakaro užmerktus klijus, pašildžius arba užpylus verdančiu vandeniu, galima visiškai ištirpinti. Klijai šildomi dvigubame inde; mažesnysis indas su klijais dedamas į didesnįjį — su vandeniu. Verdant nemirkytus klijus ar indą su jais laikant tiesiog ant ugnies, klijus galima greitai prisvilinti ir sugadinti. Jei kartais taip atsitiktų, prieš vartojant klijų skiedinį reikia perkošti.

Patiko? Pasidalink

Kas svarbu gražiems namams? Namų interjeras

Kas svarbu gražiems namams? Lubos, grindys, sienos, baldai, langai?  Dar svarbiau, kad kiekvienas šių daiktų be grožio dar atlieka ir kokią nors tikslinę funkciją. Lauko durys – turi būti saugios, saugoti šilumą ir turėti gerą garso izoliaciją. Vidaus durys turi būti gražios, atsparios braižymui, nes pro jas teks nešioti baldus ir t.t. Ir galų gale kažkada vis tiek bus atsiremta į duris. Dėl to labai svarbu, kad jos būtų atsparios. Labai svarbus ir jų sumontavimas. Jei durys bus įdėtos nelygiai bus kreivi tarpai, jos gali bruožtis į staktą arba į grindis. Pageidautina, kad ir vidaus durys būtų dedamos su gumomis kurios sušvelnintų durų užsidarymo garsą. Langams visų pirma keliami šiluminio laidumo, po to grožio ir saugumo klausimai. Paprasti mediniai langai gali būti dažomi ar lakuojami, o plastikiniams dažniausiai naudojama imitacija arba jie tiesiog paliekami balti. Iš pačių langų saugumo nėra daug. Dėl to jiems komonuojamos papildomos saugumo sistemos – grotos, apsauginės žaliuzės. Plastikiniai langai dideliu saugumu deja nepasižymi.

Grindų montavimas ar tai svarbu?

Svarbus ir grindų montavimas. Jei namas naujas – problemų nedaug. Bet jei namas senas grindis gali tekti naujinti iš pagrindų. Jos ne tik braškės bet ir bus labai kreivos. Dėl to prieš dedant naują grindų dangą reiktų jas išlyginti lyginamuoju mišiniu arba OSB plokštėmis. Jei grindys braška tai joms nepadės niekas – jas reiktų išardyti ir vietoje jų montuoti naujas. Prieš dedant laminatą ar parketlentes ant grindų dangos dedamas lyginamasis audinys iš parolono. Jo sluoksnis būna 2-5 mm. Jis išlygina nedidelius nelygumus iki kelių milimetrų storio. Tačiau didesnių nelygumų jis neišlygins. O jei dėsite didesnį porolono sluoksnį tada grindys nebus stabilios ir banguos. Jei grindys šaltos po jomis reikia tiesti ir izoliacinę medžiagą. Jei sugalvojote, kad norite šildomų grindų, tada reikalingos specialios kitokios medžiagos. Tokioms grindims netiks bet kokios lentelės, bet koks laminatas ir t.t. Visų pirma jos turi būti atsparios karščiui, antra – jos kitaip reaguoja į šilumą. Nes nuo šilumos medžiagos plečiasi ir traukiasi.  O nuo labai didelės šilumos lentelės gali apskritai išsinert viena iš kitos.

Darant remontą pagalvokite kokiam laikui ką darote, nes pavyzdžiui sienas galite pertapetuoti kas porą metų, o grindis ar duris greičiausiai sekantį kartą keisite po dešimties metų. Tad ilgaamžiškoms vietoms pinigų gailėkite mažiau, o tas vietas kurias vis tiek perdarinėsite galite ir padaryti pigiau. Nėra tikslo ten leisti daug pinigų. Sienas išlyginti gerai tikrai verta, nes ant lygių sienų bus lengviau ir tapetuoti ir dažyti. Išlygintos sienos labai palengvins darbą ir ateityje. Svarbu prasivedžioti gerus elektros laidus, pasirūpinti kokybiška santechnika.

Šaltinis kuriuo remtasi: Išorinių pamatų rūsio sienų stiprinimo ,dviejų remonto būdų palyginimas

Patiko? Pasidalink

Konvektoriai – tai šildymo prietaisai

Konvektoriai – tai šildymo prietaisai, kurių dėka oras ne tik šildomas bet ir konvekcijos būdu šiltas oras maišomas su šaltu. Dėl tokio jo veikimo patalpa sušyla greit ir tolygiai. Konvektoriai dažniausiai montuojami ant sienos. Bet ir logiška ant lubų juk jų nesumontuosi. Šildymo prietaisų yra daug ir įvairų – elektriniai, dujiniai, kieto kuro, skysto kuro. Kieto kuro pečiai gali būti kūrenami malkomis, anglimis, briketais, durpėmis, pjuvenomis. Skysto kuro katilai kūrenami mazutu ir specialiu krosniniu kuru. Dujiniai katilai gali būti kūrenami gamtinėmis dujomis arba suskystintomis dujomis iš rezervuaro esančio šalia namo arba iš balionų. Nors gyvenimas eina į priekį ir visi katilai tobulėja, jiems reikia vis mažiau priežiūros. Bet nemažą populiarumą įgauna ir elektrinis šildymas. Naujuose namuose šildymas dažnai įrengiamas šildant grindis. Tada nereikia jokių papildomų radiatorių, o šiluma tolygiai nuo viso grindų ploto kyla į palubę taip šildydama namus.

Fizikinis reiškinys – konvekcija

Labai geras pasirinkimas yra konvektoriai, nes taip išnaudojamas natūralus fizikinis reiškinys – konvekcija. Jei šildytuvas vėją pučia su ventiliatoriumi tai šilumą tikrai paskleis efektyviai. Tačiau ventiliatorius naudoja papildomą elektros energija ir skleidžia garsą. Todėl jo negalėsite palikti įjungto naktį. Konvektorius tokių problemų nesukelia, nes judėjimas vyksta dėl temperatūrų skirtumo. Šildytuvas konvektorius turi būti montuojamas kuo žemiau, nes šiltas oras kyla į viršų. Jei jį sumontuosite palubėje išeis visiškas nesusipratimas ir naudos bus tikrai mažai. Konvektoriai lyginant su paprastais elektriniais šildytuvais gali pasiekti didžiausią naudingumo koeficientą.

Modernūs šildytuvai konvektoriai

Modernūs šildytuvai konvektoriai turi automatinį elektroninį reguliavimą, kurio pagalba įjungia ir išjungia prietaisą pagal nustatytą norimą patalpų temperatūrą. Be to konvektorius kainuos daug pigiau nei kieto ar skysto kuro katilas. Net jei paskaičiuosite, kad šildymas Jums bus brangesnis, atkreipkite dėmesį į patogumą – nereiks rūpintis kuru, jo atsinešti, išvalyti pelenų. Be to kiekvieno pečiaus ar katilo efektyvaus veikimo periodas yra baigtinis. Tai reiškia, kad po maždaug dešimties metų jį reiks keisti nauju. Tad jei jis kainuoja apie 5000 litų tai galite prie kiekvieno sezono šildymo išlaidų pridėti papildomus 500 litų.

Patiko? Pasidalink

Stogo dangos parinkimas – keraminės čerpės

Čerpės gaminamos iš molio ir smėlio mišinio, vandens, oro ir ugnies pagalba. Keraminės čerpės – tai natūralus, ekologiškai švarus, mažinantis radiacijos poveikį produktas.
Keraminė čerpė –viena seniausių gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų stogo dangų. Ji atsirado tuomet, kai buvo pradėti statyti šlatiniai stogai
Šiuolaikinių patikimų gamintojų čerpės vandens įgeriamumas neviršija 4,5-5,5 proc., o atsparumas šalčiui didžiulis – sėkmingai atlaiko 450 ir daugiau šaldymo–šildymo ciklų.

Šiuo metu Lietuvoje populiariausios “S” formos (banguotos) keraminės čerpės. Jos būna kelių modifikacijų – su didesne ar mažesne banga, su užkaitu ar be jo.

Čerpių panaudojimo sritis yra labai plati. Čerpių danga naudojama tiek miestuose ir miesteliuose, tiek kaimuose gyvenamųjų, visuomeninių, pramoninių pastatų statyboje, išskyrus galbūt pramoninius pastatus su labai dideliu tarpatramiu, tačiau pastato ilgis niekaip neįtakoja čerpių panaudojimo galimybių. Šiuo metu čerpių danga dengiami ir mažaaukščiai, ir daugiaaukščiai pastatai. Čerpės neturi panaudojimo apribojimų atsižvelgiant į klimatines sąlygas, jos gali būti vienodai panaudojamos tiek šiauriniuose, tiek pietiniuose rajonuose. Savo vertingų savybių dėka čerpės pelnytai užima vieną pagrindinių vietų tarp visų stogų dangų.      Čerpių privalumai sudaro palankias sąlygas tokiam plačiam jų panaudojimui. Teisingas stogo įrengimo darbų atlikimas bei tinkamos dangos pasirinkimas užtikrina ilgą stogo tarnavimo laiką, o taip pat ir pačių pastatų gyvavimo trukmę.

Visos keramines čerpės atsparios šalčiui. Jeigu prieš dešimt metų reikalaujamas atsparumas šalčiui buvo 35 tūrinio šaldymo-atšildymo ciklų, tai 2000 m. sertifikuojamos čerpes turėjo išlaikyti 150 ciklų. Perėmus Europos standartus, taikomus čerpėms ir jų bandymų būdams, pasikeitė čerpių bandymo būdai ir Lietuvoje. Čerpės šaldomos ir atšildomos suklojus jas ant grebėstų, imituojant natūralias sąlygas  – šlaitas kelias valandas liejamas vandeniu, o vėliau yra staigiai šaldomas. Šiuo būdu šaldomos čerpes turi išlaikyti 100 ciklų. Būtent taip yra tikrinamas šalčio atsparumas, tačiau gamtoje per vienus metus pasitaiko tik pavieniai tokie šalčio ciklai.

Kokybiškomis keraminėmis čerpėmis uždengtas stogas gana dažnai tarnauja tiek pat, kiek ir namas. Gerai įrengta keraminių čerpių danga sensta garbingai – laikui bėgant ji tiktai gražėja, suteikdama namui išskirtinio žavesio. Šiais laikais keraminės čerpės gali būti ne tik natūralaus molio spalvos, bet ir angobuotos ar glazūruotos. Angoba – tai miltelių pavidalo molis, sumaišytas su vandeniu, į kurį pridedamos mineralinės medžiagos, degimo proceso metu suteikiančios atitinkamą spalvą. Dėl šios priežasties, skirtingai nuo kitų stogo dangų, angobuotų čerpių spalva bėgant laikui nesikeičia.

Šiuo metu gaminamos įvairių spalvų keraminės čerpės, tačiau populiariausia spalva iki šių dienų išlikusi – natūrali molio spalva.

Norint atnaujinti keraminių čerpių stogą, tereikės jas nuplauti aukšto slėgio vandens srove. Kaip jau minėjau, keraminės čerpės yra labai atsparios gniuždymui, todėl galima drąsiai vaikščioti ant namo stogo ir jas valyti. Jeigu čerpių negalima nuplauti ant namo stogo – jas teks nuimti.

Čerpės padengimas beveik neturi jokios įtakos čerpės tarnavimo laikui. Koks bebūtų čerpės paviršiaus padengimas, visos čerpės yra išdegamos aukštoje temperatūroje, o čerpės paviršiaus padengimas suteikia čerpei tik estetinį vaizdą. Tokiu būdu pirkėjas gali rinktis iš platesnio čerpių spalvų asortimento. Šiuolaikinė architektūra ir statyba kiek tik įmanoma atsisako įvairių imitacijų.

Keraminėmis čerpėmis dengtas stogas dieną kaupia natūralią sau¬lės energiją, o vakare pamažu perduoda ją į namo vidų. Keraminėmis čerpėmis dengti namai nepraranda šilumos žiemą ir išlieka maloniai vėsūs vasarą. Kokią stogo dangą žmogus bepasirinktų, vis tiek po ja susidaro kondensatas. Skirtingai nuo kitų dangų, čerpių danga “alsuoja”. Per ją lengvai pasišalina garai.

Šiuolaikinių patikimų gamintojų čerpės vandens įgeriamumas neviršija 4,5-5,5 proc., o atsparumas šalčiui didžiulis – sėkmingai atlaiko 450 ir daugiau šaldymo–šildymo cikl

Čerpių dangos privalumai

 • Nesugeria drėgmės.
 • Nepakitusi atlaiko 150 užšalimo ciklų
 • Kadangi čerpės mažų matmenų, nesideformuoja nuo karščio ir šalčio.
 • Derinant įvairios paskirties čerpes gaunamas puikiai vėdinamas stogas.
 • Dėl savo masės ir patikimo tvirtinimo būdo puikiai atlaiko stipriausius vėjus ir uraganus.
 • Čerpės gaminamos iš ekologiškų medžiagų.
 • Spalvų gama plati, todėl stogą nesunku priderinti prie sienų.

Keraminių čerpių techninė charakteristika

Pavadinimas Vidutiniai parametrai Reikalavimai pagal DIN standartus Reikalavimus atitiko
Tūrio svoris kg/dm3 2,44 ≥2,00 Taip
Atsparumas spaudimui N/mm2 >180 ≥80 Taip
Atsparumas lenkimui N/mm2 21 ≥10 Taip
Dilimas cm3/50cm2 8,0 ≤20 Taip
Vandens įgeriamumas m/% 1,1 ≤6 Taip
Atsparumas šalčiui Atspari 52 252 punkto 1 dalis Taip

Čerpės padengimas beveik neturi jokios įtakos čerpės tarnavimo laikui. Koks bebūtų čerpės paviršiaus padengimas, visos čerpės yra išdegamos aukštoje temperatūroje, o čerpės paviršiaus padengimas suteikia čerpei tik estetinį vaizdą.

Šaltinis apie stogo pasirinkimą ir jos elementus: Kaip parinkti šilumos izoliaciją stogo dengimui

Patiko? Pasidalink

Vidinių pamatų rūsio sienų stiprinimo, remonto dviejų būdų palyginimas

Vidinės rūsio sienos storis 250mm. Dėl medžiagų nuovargio  atsiradusios deformacijos pamatų mūrinyje: suirimai, ištrupėjusios mūrinio plytos, susilpnėjusios siūlės – sumažina  pamatų atlaikymo galią. Pamatų remontas yra būtinas.

Reikalinga pašalinti esamas deformacijas, sustiprinti sieną, sustabdyti tolesni irimą, padidinti pamatų atlaikymo galią dėl konstrukcijos nuovargio.

Vidinių sienų pamatų stiprinimo būdai: pamatai su gelžbetoninėmis apkabomis. Ir pamatai su betono stulpais, sijomis, nutinkavimas.

Pirmuoju variantu – g/b apkabos pastovaus skerspjūvio daromos iš abiejų pamato pusių, jungiamos tarpusavyje metaliniais inkarais, kurie statomi nerečiau kaip 1,5 – 2,0 m pagal sienos ilgį. Šiuo būdu pamatai sutvirtinami tik žemutinėje sienos dalyje. Kadangi pagal esama sienos būklę remontuoti reikia visu sienos aukščiu ir visų sienos ilgiu,  padidinti atlaikymo galią ir apsaugoti sieną nuo gręsenčių deformacijų, ištaisyti esamus defektus. Konkrečiam atvejui pasirenkamas remonto sprendimo būdas su betono stulpais, sijomis, nutinkuojant tarpus tarp kolonų cementiniu skiediniu. Taikant šį metodą esamas pamatas sustiprinamas betono stulpais iš abiejų pusių, juos sujungiant metalinėmis sijomis kiaurai sienoje išmušta anga. Tai sustiprina pamato stabilumą ir padidina atlaikymo galią. Šio metodo trūkumas – mažinas patalpos plotas.

Remonto darbų atlikimo technologija

Pamatų stiprinimas betono stulpais, sijomis, tinkuojant tarpus:

 1. Pagal pateiktus paskaičiavimus (betoninių grindų dangos išradimo apimčių darbo kiekių skaičiavimo žiniaraštis ir brėžinius) išardomos rūsio grindys iki grunto visu išorinės sienos perimetru 0,6m pločiu.
 2. Naudojantis brėžiniais ir skaičiavimais iškasamos tranšėjos visu perimetru 0,4m gyliu iki pamato pado lygio.
 3. Lygių paviršių nuvalymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį dirbant ant žemės.
 4. Angų išmušamos plytų konstrukcijose pneumoplaktuku, 22cm pločio ir 17cm aukščiu. Vietos nurodytos brėžiniuose.
 5. Plieninių dvitėjinių profilių montavimas pagal brėžinius.
 6. Statomi inventoriniai klojiniai iš lentų apipjaustytu 3rūš. 32mm storio.
 7. Betonas supilamas stulpams formoti.
 8. Pamatų stiprinimas tarpų tarp kolonų, juos torkretuojant paskleidžiant 10mm storio skiedinio.
 9. Tranšėjų, iškasų užpylimas iškastu gruntu, rankiniu būdu.
 10. Betoninių grindų įrengimas.

Išvada:

Pamatai požeminė pastato dalis, atlaiko visą pastato apkrovą ir perduoda svorį į pagrindą. Kiekviena konstrukcija patyria „nuovargį“ nuo veikiančių jėgų. Atsiradus nukrypimams yra būtinas remontas. Kiekvienas remontuojamas ar rekonstruojamas pastatas yra skirtingas nuo kitų tiek savo konstruktyvine schema, statybinėmis konstrukcijomis, būkle, deformacijomis ir jų atsiradimo priežastimis, išplanavimu bei aukštingumu. Parenkant remonto būdą reikia žinoti esamų pažeidimo priežastys įvertinti tolimesnes deformacijas ir jų atsiradimo veiksnius.

Pamatų remontų sprendimai ir metodų taikymo būdai parinkti pagal priimtas pamato pažeidimo situacijas naudojantis literatūros rekomendacijomis ir  stiprinimo darbų technologijomis. Sudaryti sienų stiprinimo būdų brėžiniai.

šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Remontas

 

Patiko? Pasidalink