Spa 11, 2022
374 Views
Komentavimas išjungtas įraše Rotšildai išimtis, savotiškas genetinis fenomenas

Rotšildai išimtis, savotiškas genetinis fenomenas

Written by

Rotšildai išimtis, savotiškas genetinis fenomenas, nes jų finansiniai gabumai ir talentai perduodami iš kartos į kartą. Visus Rotšildų reikalus tvarko tik Rotšildai. Ir ne tik Londone, bet ir Paryžiuje, Vienoje. Jie prasiskverbia vis į naujas verslininkystės sferas, užmezga vis naujus kontaktus. Šiandien Niujorke, Madride, Australijoje ir Tolimuose Rytuose Rotšildai — didžiulė finansinė jėga.

Rotšildų rezidencija Niujorke tapo centru, kuriame buvo atliktos pačios stambiausios praėjusio dešimtmečio pirkimo-pardavimo operacijos, nors nurodymai centrą buvo perduodami iš Londono ir Paryžiaus. Rotšildų bankas Londone yra svarbiausias Britanijos vyriausybės konsultantas privatizavimo programoje. Mirusio lordo Viktoro sesuo Mirijama, gerai Žinoma mokslinės sferose, šeimos sėkmę aiškina žinių troškimu.

“Viską lemia paveldėjimas, — mano ji. — Mes — žydai, o žydai turi interesų pačiose įvairiausiose gyvenimo srityse. Jei kuris tuos interesus praranda, tampa pleibojumi. Bet Rotšildams tai nebudinga”. Ekonomistai milžinišką Rotšildų turtų paslapti aiškina tuo, kad šeimos nariai veikia kaip gerai suderintas mechanizmas. Savo asmeniniais kanalais jie nuolat tarpusavyje keičiasi finansais ir informacija. Nors laikui bėgant metodai ir veikiantys asmenys keičiasi, principai išlieka tie patys.

Tikras savo šeimos atstovas yra ir naujasis lordas Džakobas, nors jam išsikovoti prideramą vietą po saule buvo sunkiau. Mat Londone yra ne viena, o dvi Rotšildų rezidencijos. Džakobas nors ir paveldėjo lordo titulą ir turi teisę vadintis šeimos galva, vadovauja mažesniajam klanui ir tikriausiai niekada neatsisės į stambiausio banko “N.M.Rothschild” valdybos pirmininko kėdę. Kažkada jis labai troško šios vietos, bet po skandalingos kovos turėjo ją užleisti savo pusbroliui.

7-ajame dešimtmetyje Džakobas atėjo į banką, kuris, jo žodžiais tariant, gyvavo tik buvusios šloves spindulių dėka. Tai buvo nedidelis siauros specializacijos bankas, kurio struktūra neatitiko tuometinių finansinių standartų. Be to, tai buvo uždaras bankas, nes Rotšildai, laikydamiesi nusistovėjusių tradicijų, stengėsi likti šešėlyje. Iki Džakobui ateinant bankas neturėjo nė vieno partnerio, kuris nebūtų prikaustęs Rotšildų klanui. O turintys milžiniškus kapitalus Niujorko bankai energingai veržėsi į Londono rinką. Džakobo pasirodymas iškart davė vaisių.

Bankas atsidurė didžiausių finansinių operacijų ir visų dėmesio centre. Bet svarstant banko ateitį šeimoje kilo vaidas. Mat jo tėvą lordą Viktorą ir tėvo pusbrolį Eveliną gąsdino šiek tiek avantitiristinės, nors ir nuostabiai atliktos Džakobo operacijos. Vyresniesiems Rotšildams labiau patiko ramus gyvenimas, kuri jau dešimt metų drumstė energingasis Džakobas. 1980 metais Džakobas pajuto, kad kilusiame ginče jo tėvas lordas Viktoras — “Galvojantis tankas” — ruošiasi paremti savo pusbroli Eveliną. Jis neapsiriko.

Senoji karta susivienijusi laimėjo, o Džakobas buvo išmestas lauk. Jam buvo net uždrausta vadintis Rogildų pavarde, nenurodant vardo. Išmestas šeimos banko Džakobas jautėsi labai įskaudintas. Bet jis nepasidavė. Kad ir labai įpykęs, tėvas neatėmė iš Džakobo paveldėjimo teisės. Ir jam to užteko. Proto, erudicijos, gerų manierų ir oportunistinio požiūrio (visa tai jis paveldėjo iš Mejerio Anšelio Rotšildo, XVIII amžiuje tapusio šios bankininkų giminės pradininku) dėka, jo paties turtas netrukus padidėjo keliasdešimčia milijonų svarų.

Už nuleistą Džakobo akių slypi įžvalgus protas ir šaltas apskaičiavimas. Jis turi kantrybės ir žino, kada verta rizikuoti. Jau 1984 metais Džakobas Rotšildas atsidūrė avangarde tų, kurie skelbė, kad ateitis priklauso integruotiems bankams, galintiems operuoti milžinišku kapitalu. Šiandien jo vardas skamba garsiai kaip niekada. Jo sukurta didžiulė finansinė grupė “J.Rothschild” pernai dalyvavo didžiausioje per visą Anglijos istoriją finansinėje operacijoje.

Be to, Angliją iš JAV grižo tolimas Džakobo giminaitis Džeimsas Goldsmitas, ir jie kartu nutarė imtis darbo. Goldsmito protėviai kilę iš Frankfurto, ten jie vadinosi Goldšmitais ir gyveno Judenhaze žydų Mėjoje. Kelis šimtmečius šios šeimos nariai tuokėsi tik su Rotšildais ir kartu imdavosi finansinių sandėrių.

Article Categories:
Įdomybės

Comments are closed.