Lap 4, 2022
169 Views
Komentavimas išjungtas įraše Vaikui reikia paaiškinti

Vaikui reikia paaiškinti

Written by

Vaikas turi žinoti, kad geras ar labai geras pažymys rašomas tik geriems mokiniams. Vaikai, kurie namuose auga vieni ir nuolat būna dėmesio centre, mokykloje dažnai reikalauja išskirtinio mokytojo dėmesio. Todėl, prieš eidamas į mokyklą, vaikas turi žinoti, jog mokytojas visus vaikus vienodai myli. Jeigu vaikas pasako: ,,Nemyli manęs mokytoja”, nuraminkite jį ir įtikinkite, kad iš tikrųjų taip nėra. Jeigu pasielgsite priešingai, padarysite klaidą, nuteiksite vaiką prieš mokytoją.

Vaikui reikia paaiškinti ir tai, jog dideliame vaikų būryje gali pasitaikyti nemandagių, nekultūringų, grubių, irzlių, šiurkščių bei įkyrių vaikų, su kuriais sunku sutarti ir bendrauti. Patarkite jam, kaip atskirti geruosius mokinius, iš kurių kartais ir pačiam galima pasimokyti. Be to, svarbu, kad vaikas įsisąmonintų, jog pats turi rodyti gražų pavyzdį, nesižavėtų išdaigomis, nemėgdžiotų tų, kurie grubus, blogai mokosi ir negražiai elgiasi.

Anot įžymiojo tarybinio pedagogo A. Makarenkos, ,,Sakyti kalbas ir pamokymus savo vaikams nepaprastai sunkus uždavinys”. Bet kurio amžiaus vaikai nemėgsta įkyraus pamokslavimo. Pokalbiams apie mokyklą, mokytojus parinkite tinkamą laiką, atsiradus tinkamai progai ir poreikiui, pavyzdžiui, kai vaikas pats ko nors paklausia apie mokyklą ar papasakoja, kad vienas iš draugų kažką pasakė apie mokyklą ir t. t.

Galima su vaikais aptarti kartu stebėtą įvykį, filmą, įvertinti matytus neigiamus poelgius ir pasakyti: ,,Tu taip negražiai niekad nepadarytum”. Tai vaiką drąsina ir skatina pateisinti vyresniųjų pasitikėjimą.

Kalbėdami su vaikais apie mokyklą, venkite kraštutinumų. Visi jie yra vienodai žalingi. Nenuteikite vaiko, jog jis yra gudresnis, gabesnis, stipresnis už kitus, kad jis į mokyklą nueis gražiau už kitus apsirengęs, turės geresnes mokymosi priemones, kad jis ir tik jis mokysis vien penketais, jį mylės mokytoja, nes geriau elgsis negu kiti, bus tvarkingesnis. Nedrausminkite ir neauklėkite vaiko, gąsdindami griežtais mokyklos reikalavimais.

Vaikas į mokyklą turi. ateiti be dorovinių ydų, ypač tokių, kaip egoizmas, gobšumas. Jis turi būti mylimas sąmoningai, o ne aklai.

Bet kurio amžiaus vaikui, ypač mokiniui, nenusileiskite ir nepataikaukite. Nemanykite, jog ,,užaugs ir pats supras, kas gera ir kas bloga”.

Tai labai žalinga pažiūra. Juk liaudies išmintis sako: ,,Ką mažas įprasi, tą ir pasenęs atrasi”. Vaikai, kurie į klasę ateina tinkamai pasiruošę ne tik dalykiniu, bet ir moraliniu atžvilgiu, noriai priima mokytojo patarimus bei pastabas.

Jei šeimoje tiems patarimams ir pastaboms nuoširdžiai pritariama, padedama juos vykdyti, vaikai auga žvalūs, sveiki ir gerai mokosi, o tarp mokinių, jų tėvų ir mokytojų užsimezga tvirti draugiški ryšiai.

Article Categories:
Sveikata

Comments are closed.