Kov 28, 2020
240 Views
Komentavimas išjungtas įraše KAIP ATSIRANDA DIRBTINIS LIETUS IR SNIEGAS?

KAIP ATSIRANDA DIRBTINIS LIETUS IR SNIEGAS?

Written by

KAIP ATSIRANDA DIRBTINIS LIETUS IR SNIEGAS?

Aukštai giedrame danguje pasirodo siaura balta rūko juosta, ji auga, ilgėja. Po kurio laiko akis pastebi, kad šią juostą padarė dideliu aukščiu skrendąs lėktuvas.

Juosta ilgėja, pasisuka, daro kilpą, tiksliai rodydama figūrą, kurią padarė lėktuvas. Ar tai jis tyčia padarė? Ne. Ore buvo daug drėgmės. Lėktuvo motoro išmetamų vidaus degimo dujų molekulės virto iš atmosferos garų susidariusio vandens kondensacijos ir atšalimo centrais. Šitaip atsiranda gražios pailgos rūko juostos, panašios į debesis.

Mes jau žinome, kad panašiai atsiranda rūkai pramonės miestuose, ypač Anglijoje, kur ore būna daug garų ir kur iš daugybės įmonių kaminų kartu su dūmais nuolat iškyla tūkstančiai tonų suodžių, druskų ir rūgščių.

Šiuo reiškiniu pasinaudojo mokslininkai dirbtiniam lietui sukelti.

Mūsų dienomis dirbtinis lietus „sėjamas”.

įsivaizduokime tokį dalyką. Labai karšta vasaros diena. Didžiuliai baigiančių nokti javų laukai trokšta vandens. Dangus apsitraukė dideliais kamuoliniais lietaus debesimis. Ir vis dėlto nė vienas lietaus lašas nenukrinta ant žemės. Debesys pradeda lėtai sklaidytis. Tada virš viršutinio jų sluoksnio pasirodo keli lėktuvai. Jie skrenda dideliu atstumu vienas nuo kito ir taip aukštai, jog vos matyti.

Lėktuvai paskui save palieka tartum garų arba dūmų juostas. Bet šiuo atveju tai ne vidaus degimo dujos. Lėktuvai išpurškia ore kristalines vadinamojo sauso ledo, tai yra sušalusios angliarūgštės dulkes; jų temperatūra 70°. Jos vadinamos sausu ledu, nes šildamos jos ne tirpsta, o betarpiškai virsta dujomis.

Sauso ledo dalelėms pakliuvus į debesį, kiekvienas kristalėlis tampa ore esančių garų kondensacijos centru. Tokiame dideliame aukštyje vandens lašeliai sušąla ir virsta ledo kristalėliais, o jie —sniegu. Sniego dribsniai krinta į debesį, ir tuo būdu iš mažyčių debesies lašelių atsiranda palyginti stambūs lietaus lašai.

Toks lietus tartum „užkrečia” debesį, ir jame lašelių susidarymo procesas labai pasmarkėja.

Beveik per valandą didžiuliai debesys visiškai „suyra”, papliupdami gausiu lietumi į laukus, ištroškusius drėgmės.

Deja, kol kas žmogus teišmoko sukelti lietų tik nedideliame plote. Ateityje dirbtinio lietaus technika, be abejo, patobulės.

Article Categories:
Įdomybės

Comments are closed.